Achoimre CeachtaSnáithe:    UimhreasForbairt Teanga na Matamaitice: Is mó, is lú, níos mó, níos lú, níos airde, níos ísle, comhionann, roimh, idir, tar éis, ainmneacha uimhreacha, digit, nialas, comhaireamh, comhlánú, meaitseáil, ordú, aonaid, déag, céadta, mílte, áit agus luach. List group ComhaireamhComhaireamh agus uimhriú (0-9999)Comparáid agus ordúIonadluach Snáithaonad:Oibríochtaí: (0-99) Cónascadh Suimiú Dealú
Default panel contents  Snáithaonaid: Sa leibhéal seo, beimid ag obair le huimhreacha móra sna snáitheanna Tomhais agus Uimhreas. List group   Ionadluach   Airgead   Oibríochtaí   Codáin   Am
Snáithe:    UimhreasForbairt Teanga na Matamaitice: Táblaí, iomlán, comhaireamh i dtríonna, iolraithe de thrí, ag iolrú faoi thrí, ag roinnt ar a trí, coibhéis na gcodán, an t-ainmneoir, codanna cothroma, trianta, abairt iolraithe, balla codán, an tslánuimhir. List group
 • Comhaireamh
 • Comhaireamh agus uimhriú (0-9999)
 • Comparáid agus ordú
 • Ionadluach

 • Snáithaonad:Oibríochtaí: (0-99) Iolrú (x3) Roinnt (÷3) Codáin (1/3)
  Achoimre CeachtaSnáithe:    UimhreasForbairt Teanga na Matamaitice: Táblaí, iomlán, comhaireamh i dtríonna, iolraithe de thrí, ag iolrú faoi thrí, ag roinnt ar a trí, coibhéis na gcodán, an t-ainmneoir, codanna cothroma, trianta, abairt iolraithe, balla codán, an tslánuimhir. List group
 • Comhaireamh
 • Comhaireamh agus uimhriú (0-9999)
 • Comparáid agus ordú
 • Ionadluach

 • Snáithaonad:Oibríochtaí: (0-99) Iolrú (x3) Roinnt (÷3) Codáin (1/3)
  Achoimre CeachtaSnáithe:    UimhreasForbairt Teanga na Matamaitice: Iomlán, coibhéis na gcodán, an t-ainmneoir, codanna cothroma, balla codán, an tslánuimhir, leath, trianta, séanta, abairt iolraithe, abairt roinnt, balla codán, an tslánuimhir, i gcomparáid, codán de thacar a riamh, an coimhneas idir codáin agus roinnt. List group
 • Comhaireamh
 • Comhaireamh agus uimhriú (0-9999)
 • Comparáid agus ordú
 • Ionadluach

 • Snáithaonad:Codáin Codáin (1/2, 1/3, 1/6) Roinnt (÷2, ÷3, ÷6)
  Achoimre CeachtaSnáithe:   TomhaisForbairt Teanga na Matamaitice: Euro, cent, airgead, monaí, nótaí, pointe deachúil, coigilteas, bainc muc, níos mó ná, níos lú ná, athrú, luach, costas, praghas, soar/daor, ceannaigh, díol, caith, lúibíní, díol, laghdú, margadh, cé mhéad? List group
 • Comhaireamh
 • Comhaireamh agus uimhriú (0-9999)
 • Comparáid agus ordú
 • Ionadluach

 • Snáithaonad:Airgead
  Achoimre CeachtaSnáithe:    UimhreasForbairt Teanga na Matamaitice: Táblaí, iomlán, comhaireamh i naoianna, iolraithe de naoi, ag iolrú faoi naoi, ag roinnt ar a naoi, coibhéis na gcodán, an t-ainmneoir, an t-uimhreoir, codanna cothroma, naoianna, abairt iolraithe, abairt roinnt, balla codán, an tslánuimhir, fadhbanna a réiteach. List group
 • Comhaireamh
 • Comhaireamh agus uimhriú (0-9999)
 • Comparáid agus ordú
 • Ionadluach

 • Snáithaonad:Oibríochtaí: (0-99) Iolrú (x9) Roinnt (÷9) Codáin (1/9)
  Achoimre CeachtaSnáithe:    UimhreasForbairt Teanga na Matamaitice: Dul Siar: Iomlán, coibhéis na gcodán, an t-ainmneoir, codanna cothroma, balla codán, an tslánuimhir, trianta, séanta, naoianta, abairt iolraithe, abairt roinnt, balla codán, an tslánuimhir, i gcomparáid, codán de thacar a riamh, an coimhneas idir codáin agus roinnt. List group
 • Comhaireamh
 • Comhaireamh agus uimhriú (0-9999)
 • Comparáid agus ordú
 • Ionadluach

 • Snáithaonad:Codáin Codáin ( 1/3, 1/6,1/9,1/12 ) Roinnt ( ÷ 3, ÷ 6, ÷ 9 )
  Achoimre CeachtaSnáithe:   TomhaisForbairt Teanga na Matamaitice: Roimh, tar éis, i bhfad ó shin, caite, inné, amárach, i gceann seachtaine, an tseachtain seo chaite, féilire. List group
 • Comhaireamh
 • Comhaireamh agus uimhriú (0-9999)
 • Comparáid agus ordú
 • Ionadluach

 • Snáithaonad:Am imeachtaí laethúla, seachtainiúla, míosúla analacháide agus dhigite (12 uaire) am a léamh in achair chúig nóimead ar chloig
  Achoimre CeachtaSnáithe:   TomhaisForbairt Teanga na Matamaitice: Roimh, tar éis, i bhfad ó shin, caite, inné, amárach, i gceann seachtaine, an tseachtain seo chaite, tráimhsí digiteacha/ analógacha, níos luaithe, níos déanaí, tráthchlár, sceideal, is faide, is giorra List group
 • Comhaireamh
 • Comhaireamh agus uimhriú (0-9999)
 • Comparáid agus ordú
 • Ionadluach

 • Snáithaonad:Am analacháide agus dhigite (12 uaire) am a léamh in achair chúig nóimead ar chloig
 • am a léamh in achair chúig nóimead ar chloig

 • Achoimre CeachtaSnáithe:   TomhaisForbairt Teanga na Matamaitice: Dul Siar: An ceann is mó, is lú, níos mó ná, níos lú ná, cothrom, comhaireamh, meaitseáil, ordú, Euro, cent, monaí, nótaí, pointe deachúil, coigiltisathrú, luach, costas, ag siopadóireacht, lúibíní , laghdaithe/laghdú, praghas, saor/dao. List group
 • Comhaireamh
 • Comhaireamh agus uimhriú (0-9999)
 • Comparáid agus ordú
 • Ionadluach

 • Snáithaonad:Airgead
  Default panel contents  Snáithaonaid: * CORRECT TEXT NEEDED HERE List group  TOPIC HEADING   TOPIC HEADING    TOPIC HEADING   TOPIC HEADING   TOPIC HEADING
  Achoimre CeachtaSnáithe:    UimhreasForbairt Teanga na Matamaitice: Is mó, is lú, níos mó, níos lú, níos airde, níos ísle, comhionann, roimh, idir, tar éis, ainmneacha uimhreacha, digit, nialas, comhaireamh, comhlánú, meaitseáil, ordú, aonaid, déag, céadta, mílte, áit agus luach. List group Snáithaonad:ComhaireamhComhaireamh agus uimhriú (0-9999)Comparáid agus ordúIonadluachOibríochtaí: (0-99) Cónascadh Suimiú Dealú